De groeiende wijk heeft als voorziening een Multifunctionele Accommodatie waar twee schooltypes onder één dak zitten. Ook de crèche en de buitenschoolse opvang zitten onder hetzelfde dak.
Voor de dagelijkse boodschappen is de Delftlanden aangewezen op de winkelcentra in de oostelijk gelegen wijken Bargeres en Rietlanden.
 
Voorzieningen ondergebracht in het MFA zijn:
Kinderopvang klein duimpje
OBS Delftlanden
Openbare basisschool
Het Talent
Cristelijke basisschool