In een nieuwe wijk die nog steeds in ontwikkeling is, zoals onze wijk de Delftlanden, zijn de aspecten veiligheid en groen- en grijsvoorziening absoluut aan de orde. 
De invulling van groen en grijs ligt natuurlijk voor een groot deel vastgelegd in de bestemmingsplannen van de Gemeente Emmen. Maar de bewoners maken toch de wijk en mijns inziens is er altijd ruimte voor nieuwe ideeën. Denk hierbij aan o.a. de meermaals geopperde bomenhaag aan het begin van de wijk (ingang vanaf de Nieuw Amsterdamsestraat) waardoor er een sfeervolle bomenlaan ontstaat. Ook de wijkvereniging staat hier enthousiast tegenover en we zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het geeft een mooi beeld van de wijk. Een jonge bomenhaag die symbool staat voor de jonge wijk in ontwikkeling. En naarmate de bomen groeien, groeit de wijk! 
Verder is het maaibeleid een punt van aandacht en zijn we samen met de Gemeente Emmen aan het kijken naar een geschikte oplossing. Dit heeft met name te maken dat zoveel kavels eigendom zijn van projectontwikkelaar Mega Home en zij feitelijk verantwoordelijk is voor de frequentie van het maaien van de kavels. 
 
Onder groen- en grijsvoorziening vallen natuurlijk veel aspecten. Sommige kunnen samenvallen met de veiligheid in de wijk. Denk hierbij aan speelvoorzieningen. Op sommige plekken is er behoefte aan een (uitbreiding van) speelvoorziening. Maar even belangrijk is het onderhoud hiervan en het oplossen van de gebreken om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Het onderhoud van fietspaden, ieder seizoen, bladvrij in de herfst en strooien bij vorst etc. Een gedegen straatverlichting binnen de hofjes maar ook langs de fietspaden. Ook de verkeerssnelheid door de wijk. Dit zijn een aantal punten waar wij ons, als wijkvereniging, voor inzetten om een veilige wijk te realiseren en te behouden! Graag willen wij jullie hierin betrekken door verbeterpunten, onveilige situaties maar natuurlijk ook ideeën en adviezen bij ons kenbaar te maken. 
 
De punten die reeds gemeld zijn, zijn in behandeling. We streven er uiteraard naar om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. 
 
Neem vooral contact met mij op wanneer een onveilige situatie in de wijk aandacht nodig heeft. Uiteraard hoor ik ook graag tips en ideeën met betrekking tot de groen- en grijsvoorzieningen.