De Delftlanden telt per 1-1-2013 in totaal 923 inwoners.
Omdat het aantal inwoners voornamelijk bestaat uit jonge gezinnen, is de wijk zeer kinderrijk.
Onderstaande tabel geeft het aantal inwoners per leeftijdscategorie weer.