Boerderij Nieuw Amsterdamsestraat

Delftlanden, november 2016

Het bericht over de plaatsing van 'verwarde personen' in de Boerderij aan de Nieuw Amsterdamsestraat heeft de afgelopen dagen heel wat teweeggebracht onder onze inwoners. We hebben veel ongeruste bewoners gesproken en ook via social media is er veel berichtenverkeer. Wij zijn als EOP volop bezig met dit onderwerp. We zoeken hierbij de samenwerking met de ondernemersvereniging van het Waanderveld. Zij hebben op hun website een speciaal gedeelte ingericht om ons allen te voorzien van de meest actuele informatie. De link naar de site is als volgt: http://www.waanderveld.nl/nieuws/buurtinfo
De informatie wordt ook op onze eigen site geplaatst. Daarnaast is er vandaag een Facebook groep opgericht door een van onze inwoners, waar u zich bij kunt aansluiten. Te vinden onder: 'Delftlanden Waanderveld'.

 
De Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Waanderveld en de Wijkvereniging Delftlanden willen graag gezamelijk u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de geplande plaatsing van 'verwarde mensen' door de gemeente Emmen naar de gemeenteboerderij aan de Nw Amsterdamsestraat.
www.waanderveld.nl
 

Visiedocument Delftlanden

Delftlanden, 16 juli 2016
 
Als EOP,  zijn wij , recentelijk door de gemeente, gevraagd om onze visie over de Delftlanden 
te geven. Na een aantal gesprekken, een brainstormsessie met bewoners uit de wijk en input
via de facebook van de wijkvereniging,  zijn wij gekomen tot een visie. Deze visie hebben wij 
verwoord in het document dat u hier kunt inzien.
 
Het visiedocument is op 07 juli 2016 aan de verantwoordelijk wethouder, de heer J. Otter en
projectleider, A. Schipper, overhandigd. De gemeente heeft aangegeven deze visie mee te
laten spelen in het tot stand komen van een hernieuwde visie over onze wijk. Wij hebben 
aangegeven dat wij, in het verder tot stand brengen van de visie en een uiteindelijk daaruit 
voortvloeiend nieuw bestemmingsplan, een rol van betekenis wensen te spelen.
 
Als EOP hopen wij dat u met veel plezier kennis zult nemen van deze visie. 
Link naar het visiedocument: 20160706_Visiedocument_Delftlanden
 

Aankondiging bewonersavond

Wat vindt u het belangrijkste erfgoed van de gemeente Emmen?

Vertel het ons!

De gemeente Emmen laat een kaart maken waarop het belangrijkste erfgoed van de hele gemeente komt te staan. Het gaat om monumentale gebouwen en bijzondere landschappen, maar ook andere zaken als oude paden, houtwallen of waterpartijen. En niet te vergeten plekken met bijzondere gebeurtenissen of historische gebruiken. Met deze kaart kan de gemeente in haar beleid beter rekening houden  met het erfgoed. Bovendien is het erfgoed beter zichtbaar.

Graag nodigen we u uit om te vertellen wat u het belangrijkste erfgoed vindt in onze gemeente. Kom naar de bijeenkomst en laat het ons horen:

Wanneer:     Woensdag 13 april 2016
        19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur    
Waar:         het Brinkenhoes, Mantingerbrink 140, Emmen

Wat willen we graag van u weten?
Onze vraag aan u is: welke plekken of gebouwen vindt u belangrijk voor uw buurt of dorp? Waar bent u trots op?  Wat is het verhaal dat  deze plekken bijzonder maakt? Mocht u afbeeldingen en beschrijvingen hiervan hebben, wilt u deze dan meenemen naar de bijeenkomst? De makers van de kaart hebben dan direct alle informatie bij elkaar. 

Aanmelden of meer informatie?
Bureau The Missing Link heeft van de gemeente opdracht gekregen om de kaart op te stellen. U kunt zich bij hen aanmelden via n.vandenberg@the-missinglink.nl. Kunt u niet komen maar wilt u wel graag uw favoriete plek of verhaal doorgeven? Dan kunt u dit laten weten via n.vandenberg@the-missinglink.nl (indien mogelijk met adres van de plek, een beschrijving en een of meer afbeeldingen).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider van The Missing Link, Olav Reijers, 06-21546309 of o.reijers@the-missinglink.nl.

Verdubbeling N34

 
Ontvangen schrijven van de heer M. Pasjes, projectmanager van de provincie Drenthe
 
Misschien hebt u in de media al iets vernomen over het project Verdubbeling N34? In november 2015 heeft de provincie Drenthe de dorpsbelangen en wijkverenigingen uitgenodigd voor een overleg over dit project. Met als doel om belangrijke overlegpartners, en ook u, in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de plannen. Hieronder volgt een korte toelichting op het project en de stand van zaken op dit moment.

Wat houdt het project in?

In het collegeakkoord (2015-2019) van de provincie Drenthe heeft het College van Gedeputeerde Staten aangegeven zich sterk te willen maken voor verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Het gaat om de verdubbeling van het traject Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West (rondweg Emmen) tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).

Uitgangspunt is overigens dat de huidige N34 blijft liggen en dat er afhankelijk van de situatie wordt verbreed aan de oostelijke of westelijke zijde.

Een verdubbeling van deze trajecten verbetert de doorstroming, draagt bij aan het versterken van de regionale economie en bevordert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

De provincie is daarom gestart met onderzoek om toekomstig beleid te kunnen bepalen. De komende maanden worden gebruikt om (milieu-)onderzoeken en verkeersanalyses te doen.

In gesprek

Het projectteam is vroegtijdig in gesprek met grondeigenaren, erkende overlegpartners, gemeenten en andere belanghebbenden. Met de dorpsbelangen en wijkverenigingen is afgesproken dat zij als klankbordgroep regelmatig worden bijgepraat. Zo kunnen wij signalen en suggesties op verschillende momenten in het project meenemen.

Natuurlijk gaan wij ook graag rechtstreeks met u in gesprek.

De provincie Drenthe houdt op 25 en 27 januari inloopbijeenkomsten over de voorgenomen verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen.
Data en locatie:
Maandag 25 januari 2016, Restaurant Cornelis, Hoofdstraat 29 in Dalen
Woensdag 27 januari 2016, Café-Restaurant Moorman, Oosterlangen 2 in Erm.
Beide bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden daarom kennisnemen van de plannen, de eerste schetsen van het traject en het tijdspad. Medewerkers van de provincie en de gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 

De verwachting is dat er in mei 2016 meer duidelijkheid komt over het definitieve traject en de vervolgstappen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.provincie.drenthe.nl/N34.

Marinus Pasjes

Projectmanager

Provincie Drenthe

Bijeenkomst windenergie Delftlanden

De gemeenteraad heeft donderdag 27 november het Regieplan windenergie Emmen vastgesteld.
Wij willen bewoners en betrokkenen graag meer vertellen over het besluit van de gemeenteraad, maar ze ook meenemen in het vervolg: Wat gaat er de komende maanden gebeuren en hoe kunnen bewoners meepraten? Na een korte presentatie over wat er tot nu toe is gebeurd en wat er de komende maanden gaat gebeuren, kunnen vragen worden gesteld en kunnen bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan met onder andere de gemeente. 
    
De bijeenkomst in de Delftanden (Infopunt Delftlanden, Zandzoom 22) staat gepland voor dinsdag 9 december, begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
We hopen u te ontmoeten tijdens deze bijeenkomst.