We kijken terug op een geslaagde burendag, onze Beleef de Delftlanden dag! Een prachtig mooie zomers warme dag, vol leuke sportieve creatieve muzikale festiviteiten en dit onder het genot van vele lekkernijen door wijkbewoners zelf gemaakt! 
 
Van vele bezoekers en ook bewoners positieve reacties gehoord en ook ikzelf heb genoten van deze dag. 
Meerdere bezoekers hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn in onze wijk. Benieuwd of dit uiteindelijk nog resulteert in nieuwe buren! We wachten af. 
 
De evaluatie van het evenement zal binnenkort plaats vinden. Daarnaast vragen we ons af of we dit evenement moeten laten terugkomen. Mogelijk dat u er ook wat van vindt. Laat het ons weten! Via mail of gewoon in een gesprek face to face met één van de bestuursleden of activiteitencommissie.
 
Back to normal.. 
en dat is even wennen.. ;-)

Johan van Tiel    
 
De zomer is voorbij. Hier en daar staat nog een caravan of vouwwagen, maar meer en meer verdwijnt dit beeld en keert onze wijk en haar bewoners weer terug naar modus "normaal". We hopen als bestuur ,dat iedereen van een fijne zomer heeft genoten en vol energie weer aan de slag gaat. Of dit nu werk, school of thuis is.  
Nieuw is deze website, waar we zeer content mee zijn. Richard van Goor, één van onze buren, is er de afgelopen maandag heel druk mee bezig geweest. Dank daarvoor! Een site is geboren, waar een ieder zijn of haar van belang zijnde informatie kan halen. Voor ons een belangrijk middel om te communiceren en u op de hoogte te stellen van wat er speelt en leeft in de wijk.  
Een website is nooit klaar en altijd onder hevig aan de tijd van leven. Mocht u op- of aanmerkingen of ideeën hebben, laat het ons weten. Op de website is hiervoor speciaal een item aangemaakt. Het maakt het u gemakkelijk te mailen.  
27 september hebben we "Beleef de Delftlanden" en een groep enthousiaste vrijwilligers is bezig om deze vorm te geven. De festiviteiten van de dag worden meer en meer duidelijk. Op deze website is een speciale link naar dit evenement gemaakt.  
De dag kan alleen slagen met behulp van vele buren en het is ook goed om te constateren dat heel veel buren bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Op wat voor manier dan ook. De werkgroep kan echter nog steeds hulp gebruiken, dus bij deze ook een oproep om je te melden als je wat wilt betekenen. Aanmelden kan nog altijd via: activiteitencommissie@wijkverengingdelftlanden.nl. 
Onze Facebook heeft ook veel items over deze dag en onze vraag aan jullie is om deze berichten te liken, maar meer nog om te delen met je vrienden. We hopen zo op een goede respons "van buitenaf" op deze dag. Hoe dan ook maken we er met elkaar, als buren, op deze dag wat ook nationale burendag is, een mooie gezellig sportieve creatieve muzikale en culinaire dag van!  
Nadien willen we graag met u napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Bij deze nodig ik u, wijkbewoner van de Delftlanden, uit om na Beleef de Delftlanden te blijven buurten! Graag zien we een opgave tegemoet, zodat we een concreter boodschappenlijstje kunnen aanleggen! Opgave kan via: activiteitencommissie@wijkverenigingdelftlanden.nl 
We nodigen u van harte uit om rond te “klikken” en te zien wat de site allemaal te bieden heeft. 
 
Tot ziens in de wijk! 
Namens het bestuur:    Johan van Tiel 

Een andere uitdaging is om de wijk op de kaart te zetten. Onze mooie groene wijk kan nog wel wat buren gebruiken en ook mag deze een nog mooiere aankleding krijgen. De wijk floreert tussen allemaal prachtige groene stroken met de allermooiste wilde bloemen waar veel vogels, konijnen en hazen hun paradijs hebben gevonden. Rust, ruimte en vogelgezang.. 

Voor 2014 zijn we bezig om "Beleef de Delftlanden" te organiseren. Een uitleg en oproep is recentelijk gedaan in een huis aan huis verspreide nieuwsbrief. We zoeken nog naar een aantal actieve wijkbewoners die graag bij het organiseren en op de dag zelf hun bijdrage willen leveren. Laat het weten! Spreek één van de bestuurders aan of mail het.

Ook heeft er recentelijk een uitleg plaatsgevonden over "Eat your view". Een manier van denken over wonen, recreeren, verbouwen en consumeren hand in hand. Ontwikkeld door een aantal landschapsarchitecten van het bureau Felixx te Rotterdam. Binnengehaald door Willem Mijers, voormalig raadslid van de PvdA van de gemeente Emmen. Bij deze uitleg waren een kleine 20 enthousiaste wijkbewoners aanwezig, die met de architecten in gesprek gingen en dit aan de hand van de essay. Vermoedelijk komt er binnenkort nog een uitnodiging om nogmaals over het onderwerpe te spreken. Hou fb, twitter, website in de gaten.

Het bestuur is tevens bezig om zicht te krijgen op alle problematieke die er speelt en ideeen die er leven om de wijk veiliger of aantrekkelijker te maken. Aangegeven door verschillende wijkbewoners via mail of via de ledenvergadering van april. Er uit voortkomende punten zullen de aankomende vergadering besproken worden, waarna er een terugkoppeling zal worden gegeven.

Last but not least... We zijn druk bezig om deze website een "look naar 2014" te geven. De website is, helaas, verouderd en biedt niet de mogelijkheden en het gemak van heden ten dage mogelijkheden. Communiceren loopt momenteel vooral via fb en twitter. 

Van de wijk, voor de wijk, door de wijk..                                                        Voor ideeen, meedenken, meedoen.......

 

 

Namens het bestuur:      Monique Rodenburg-Kwant

Er heeft, in april, een bestuurswisseling plaatsgevonden. 4 Van de voormalige bestuursleden zijn gestopt, elk om haar eigen gemotiveerde reden. Van hen is met een dankbetuiging afscheid genomen. 

Er zijn ook vier nieuwe bestuursleden aangetreden. Te weten: Johan van Tiel (voorzitter); Irene Keurs (vice voorzitter); Jolet Wieringa (penningmeester) en Monique Rodenburg-Kwant (communicatie). Samen met Ronald Wieringa; Ton de Sevren Jacquet (activiteitencommissie) en Gerrie Dost (secretaris) vormen zij het dagelijks bestuur van de wijkvereniging Delftlanden. 

Recentelijk heeft Ferdi van Spall aangegeven geen tijd meer te hebben om deel te nemen aan het bestuur. Hij is dan ook afgetreden als bestuurslid. In de afgelopen vergadering is dit besproken en vooral of er een vervangend bestuurslid gezocht dient te worden. Aangezien een bestuur uit minimaal 3 en maximaal 9 dient te bestaan, het bestuur momenteel uit 7 leden bestaat, is er besloten om de zomervakantie over te bezien of het noodzakelijk is dat er nog bestuurslid wordt aangetrokken.

Het bestuur is er niet alleen om allerlei activiteiten voor de wijk te organiseren maar is ook Erkend Overleg Partner van de gemeente, waardoor zij ook op vraagstukken als veiligheid en leefbaarheid een schakel is voor de bewoners van de wijk en de gemeente. In alles wat er speelt en leeft binnen de wijk proberen, vooral de nieuwe leden, een beeld te krijgen.

Recentelijk hebben de leden van het bestuur kennis gemaakt met de activiteitencommissie, die elk jaar vele leuke activiteiten voor (vooral de jongere) kinderen organiseert. Een uitdaging is om ook de "oudere" kinderen te bedienen en de volwassen in de wijk. Ideeen zijn er, vanuit de commissie en ook vanuit een aantal wijkbewoners maar elk idee is welkom! Bij deze ook een oproep aan die oudere jeugd om kenbaar te maken wat jij graag in je wijk aan activiteiten ziet. 

Namens het bestuur:         Monique Rodenburg-Kwant