De aannemer is in opdracht van de Gemeente Emmen begonnen met het woonrijp maken van het Hemrikkwartier (thv nieuw-amsterdamsestraat) Ook worden er parkeerhavens asngelegd aan het Heemkwartier en het Horstkwartier. Een tijdje geleden is hier ook al de straatverlichting geplaatst. Fijn om te zien dat er nu schot in de wijk komt.
 
Uitvoering van 25-02-2020 tot 19-06-2020
 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft sinds het jaar 2000 een gezinslocatie (GLO) aan de Wilhelmsweg in Emmen. De gebouwen voor de bewoners zijn inmiddels 20jaar oud en zijn gedateerd. Het COA is al enige tijd bezig met een plan om de woongebouwen te vervangen voor nieuwere woongebouwen. De kantoren direct langs de Wilhelmsweg blijven ongewijzigd.

In april 2019 hebben het COA en de gemeente Emmen een overeenkomst gesloten dat de GLO nog 10 jaar in Emmen kan blijven. Uitgangspunten daarbij zijn dat er geen uitbreiding buiten de huidige hekken plaatsvindt, het aantal bewoners niet hoger wordt dan nu (600) en de doelgroep blijft uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

Het COA heeft het plan voor de nieuwe woongebouwen gereed en wil dit plan graag presenteren. Wij nodigen u, samen met het COA, uit voor een inloopbijeenkomst waarbij het plan voor de nieuwe woongebouwen gepresenteerd wordt.
 
Wanneer : woensdag 26 februari 2020 van 17.30 - 19.30 uur
Waar : COA gezinslocatie, Wilhelmsweg 85 te Emmen
 
Tijdens de inloopbijeenkomst geven medewerkers van het COA en de gemeente toelichting op de invulling van de locatie inclusief de planning wanneer alles gerealiseerd is. Tevens beantwoorden zij de vragen die bij u leven.

 

Van de gemeente Emmen ontvingen wij onderstaan bericht;

De gemeente Emmen is gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Delftlanden. Dit bestemmingsplan is een vervolg op de structuurvisie Delftlanden.
Ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan zal archeologisch onderzoeksbureau MUG, maandag 24 september 2018, veldwerk gaan uitvoeren door middel van een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek gaat plaatsvinden voor delen van de woonwijk waar dit in het verleden nog niet is uitgevoerd.

Ziet u dus vanaf maandag 24 september mensen "in het veld" dit gebeurt in opdracht de gemeente Emmen.

 

Inloopbijeenkomst 'Plan stadsboerderij 't Nije Hoff'. Dinsdag 4 april tussen 17.00 en 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst in gebouw De Bron aan de Hesselterbrink 2 in Bargeres. Vanuit het initiatief Eat Your View (intussen opgeheven) zijn Gert-Jan Nijhoff en Rick Nijhoff doorgegaan met hun plannen voor een stadsboerderij. Zij nodigen u uit voor deze inloopbijeenkomst vanavond.