vrijdag 25 maart 2016
EMMEN - Het bedrijf Ter Steege Onroerend Goed II uit Rijssen krijgt maximaal 150.000 euro subsidie voor de bouw van 21 woningen in de Emmer wijk Delftlanden.

Dit heeft het Emmer college van burgemeester en wethouders besloten. Het gaat om een project aan de Kloostertuin en Bernagietuin. Daar bouwt Ter Steege negen vrijstaande huizen en twaalf twee-onder-een kapwoningen. Na de bouw van zes huizen lag de bouw lange tijd stil vanwege de slechte woningmarkt. ,,Nu is er weer belangstelling’’, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Het Emmer college stelt als voor waarde dat de bouw voor 1 september dit jaar begint. Alle woningen waarvoor subsidie wordt verleend, dienen voor 1 september volgend jaar opgeleverd te zijn. Op basis van het aantal opgeleverde woningen keert de gemeente vervolgens de subsidies uit. ,,We geven financiële steun omdat we belang hechten aan nieuwbouw in de Delftlanden’’, zegt woordvoerster Alieke Wijnholds. Delftlanden is de jongste wijk van Emmen. In oktober 2006 werden de eerste bewoners verwelkomd. De verwachting was dat de wijk uiteindelijk tussen de 3500 en 4000 bewoners zou gaan tellen. Bij het maken van die plannen dacht niemand aan krimp en de economische crisis was nog ver weg. Inmiddels zijn fase 2 en 3 van het plan geschrapt en staan er zo’n 270 woningen in de wijk.       

 
 
 
 
vrijdag 20 mei 2015
EMMEN - Wat krijg je wanneer je een dreigende lucht combineert met opstuivend zand van de omliggende akkers? Een bijzonder fraai beeld, zo blijkt uit de foto die Boudewijn Benting gistermiddag in de Emmer wijk Delftlanden schoot. 
FOTO BOUDEWIJN BENTING         
 
 
 
 
vrijdag 13 februari 2015 Gert Meijer
EMMEN - Er kunnen helemaal geen windmolens worden gebouwd langs de N34.

Dat zegt althans het bestuur van de wijkvereniging Delftlanden. Het verwijst daarbij onder meer naar de notitie Water +Ruimte, Sleenerstroom en Delftlanden die nota bene door gemeente Emmen zelf is gemaakt en op internet te vinden is. Die notitie op zich heeft wellicht een vrijblijvende status, maar anders ligt dat met de Structuurvisie 2020 en de zogenoemde ruimtelijke waardenkaart, de bouwstenen van deze notitie.

 

En daarin staat dat het beekdallandschap van de Sleenersstroom intact moet worden gehouden door het open, onbebouwde karakter te handhaven. Structuurvisie 2020 en waardenkaart zetten beide in op het herstel c.q. versterken van het beekdal van de Sleenerstroom.

Volgens secretaris Gerrie Dost van de wijkvereniging Delftlanden worden die afspraken geweld aangedaan bij de komst van windmolens. Er is ook geen uitwijkmogelijkheid naar de omgeving van het Noordbargerbos, vanwege boerderijen in de buurt.

En er is nog iets. De laagvliegroute boven Zuidoost-Drenthe heeft het middelpunt boven de afslag Emmen-Noord van de N34. Vliegroutes hebben vanaf het middelpunt een breedte van een nautische mijl naar links en naar rechts. „En wie dat in stand houdt, ziet dat ook dan windmolens langs de N34 niet mogelijk zijn”, zegt Dost.

Volgens Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en in die hoedanigheid bestuurslid van Platform Windkracht 3 , kan de gemeenteraad voorbijgaan aan de waardekaart als het maatschappelijk belang daar om vraagt. „Maar als ik de wijkvereniging in Delftlanden was, zou ik zeker de gemeenteraad vragen om eens goed naar de waardenkaart te kijken. Voor de raad kan zo'n beschrijving een afweging zijn om niet voor de N34 te kiezen.”

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) zegt dat de ruimtelijke waardenkaart niet op voorhand een criterium vormt om windmolens uit te sluiten. „Bij de keuze van de acht zoekgebieden is rekening gehouden met voorwaarden van de provincie, wettelijke beperkingen en uitgangspunten van de gemeente. De effecten van windmolens op het landschap worden nu onderzocht.”  

 
EMMEN - ''Dit is de doodsteek voor deze wijk. Delftlanden heeft het al zo moeilijk, de wijk ligt helemaal op zijn gat en dan zoek je ook nog een locatie vlakbij uit voor windmolens.''

Heel even laaide de emotie dinsdagavond op in het infopunt Delftlanden. De gemeente Emmen had daar de eerste bijeenkomst belegd voor omwonenden van de vier plekken, die door het college als voornaamste locatie voor de plaatsing van windmolens zijn aangemerkt. Emmen denkt aan windmolens langs de N34, ter hoogte van de beide benzinestations. Zo'n veertig inwoners van de wijk en de dorpen Erm en Diphoorn kwamen op de bijeenkomst af. Een deel van hen meldde zich na afloop aan voor de zogenoemde ontwerpateliers, waar inwoners van Emmen kunnen meepraten over de molens.

Emmen moet in totaal 95,5b MW aan turbines plaatsen, dat zijn vermoedelijk 32 molens. Er volgen nog bijeenkomsten in Emmer-Compascuum (De Foxel, vanavond), Erica (volgende week maandag, Smalspoormuseum) en Roswinkel (dinsdag, Noorderbak).

 
 
 
 
EMMEN - De Twentse projectontwikkelaar Megahome is in conflict gekomen met hypotheekverstrekker Vesteda over haar grondaankopen in Delftlanden, de nieuwste woonwijk van Emmen. Omdat Vesteda niet langer wil wachten op haar geld gaat het 32 hectare van Megahome in een executieveiling verkopen.
 
 
Het gaat om voormalige landbouwgronden die zeker vijftien jaar geleden door Megahome zijn aangekocht. De Twenten speculeerden hiermee op de plannen van de gemeente Emmen om de Delftlanden aan te leggen. De bijna 64 voetbalvelden aan braakliggende bouwgrond liggen in fase 2 en 3 van Delftlanden. Door de tegenvallende belangstelling trok de gemeente Emmen eind vorig jaar de stekker uit de ontwikkeling van dat deel van de wijk.