Aankondiging bewonersavond

Wat vindt u het belangrijkste erfgoed van de gemeente Emmen?

Vertel het ons!

De gemeente Emmen laat een kaart maken waarop het belangrijkste erfgoed van de hele gemeente komt te staan. Het gaat om monumentale gebouwen en bijzondere landschappen, maar ook andere zaken als oude paden, houtwallen of waterpartijen. En niet te vergeten plekken met bijzondere gebeurtenissen of historische gebruiken. Met deze kaart kan de gemeente in haar beleid beter rekening houden  met het erfgoed. Bovendien is het erfgoed beter zichtbaar.

Graag nodigen we u uit om te vertellen wat u het belangrijkste erfgoed vindt in onze gemeente. Kom naar de bijeenkomst en laat het ons horen:

Wanneer:     Woensdag 13 april 2016
        19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur    
Waar:         het Brinkenhoes, Mantingerbrink 140, Emmen

Wat willen we graag van u weten?
Onze vraag aan u is: welke plekken of gebouwen vindt u belangrijk voor uw buurt of dorp? Waar bent u trots op?  Wat is het verhaal dat  deze plekken bijzonder maakt? Mocht u afbeeldingen en beschrijvingen hiervan hebben, wilt u deze dan meenemen naar de bijeenkomst? De makers van de kaart hebben dan direct alle informatie bij elkaar. 

Aanmelden of meer informatie?
Bureau The Missing Link heeft van de gemeente opdracht gekregen om de kaart op te stellen. U kunt zich bij hen aanmelden via n.vandenberg@the-missinglink.nl. Kunt u niet komen maar wilt u wel graag uw favoriete plek of verhaal doorgeven? Dan kunt u dit laten weten via n.vandenberg@the-missinglink.nl (indien mogelijk met adres van de plek, een beschrijving en een of meer afbeeldingen).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider van The Missing Link, Olav Reijers, 06-21546309 of o.reijers@the-missinglink.nl.

Verdubbeling N34

 
Ontvangen schrijven van de heer M. Pasjes, projectmanager van de provincie Drenthe
 
Misschien hebt u in de media al iets vernomen over het project Verdubbeling N34? In november 2015 heeft de provincie Drenthe de dorpsbelangen en wijkverenigingen uitgenodigd voor een overleg over dit project. Met als doel om belangrijke overlegpartners, en ook u, in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de plannen. Hieronder volgt een korte toelichting op het project en de stand van zaken op dit moment.

Wat houdt het project in?

In het collegeakkoord (2015-2019) van de provincie Drenthe heeft het College van Gedeputeerde Staten aangegeven zich sterk te willen maken voor verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Het gaat om de verdubbeling van het traject Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 en vanaf Emmen-West (rondweg Emmen) tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).

Uitgangspunt is overigens dat de huidige N34 blijft liggen en dat er afhankelijk van de situatie wordt verbreed aan de oostelijke of westelijke zijde.

Een verdubbeling van deze trajecten verbetert de doorstroming, draagt bij aan het versterken van de regionale economie en bevordert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

De provincie is daarom gestart met onderzoek om toekomstig beleid te kunnen bepalen. De komende maanden worden gebruikt om (milieu-)onderzoeken en verkeersanalyses te doen.

In gesprek

Het projectteam is vroegtijdig in gesprek met grondeigenaren, erkende overlegpartners, gemeenten en andere belanghebbenden. Met de dorpsbelangen en wijkverenigingen is afgesproken dat zij als klankbordgroep regelmatig worden bijgepraat. Zo kunnen wij signalen en suggesties op verschillende momenten in het project meenemen.

Natuurlijk gaan wij ook graag rechtstreeks met u in gesprek.

De provincie Drenthe houdt op 25 en 27 januari inloopbijeenkomsten over de voorgenomen verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen.
Data en locatie:
Maandag 25 januari 2016, Restaurant Cornelis, Hoofdstraat 29 in Dalen
Woensdag 27 januari 2016, Café-Restaurant Moorman, Oosterlangen 2 in Erm.
Beide bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden daarom kennisnemen van de plannen, de eerste schetsen van het traject en het tijdspad. Medewerkers van de provincie en de gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 

De verwachting is dat er in mei 2016 meer duidelijkheid komt over het definitieve traject en de vervolgstappen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.provincie.drenthe.nl/N34.

Marinus Pasjes

Projectmanager

Provincie Drenthe

Bijeenkomst windenergie Delftlanden

De gemeenteraad heeft donderdag 27 november het Regieplan windenergie Emmen vastgesteld.
Wij willen bewoners en betrokkenen graag meer vertellen over het besluit van de gemeenteraad, maar ze ook meenemen in het vervolg: Wat gaat er de komende maanden gebeuren en hoe kunnen bewoners meepraten? Na een korte presentatie over wat er tot nu toe is gebeurd en wat er de komende maanden gaat gebeuren, kunnen vragen worden gesteld en kunnen bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan met onder andere de gemeente. 
    
De bijeenkomst in de Delftanden (Infopunt Delftlanden, Zandzoom 22) staat gepland voor dinsdag 9 december, begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
We hopen u te ontmoeten tijdens deze bijeenkomst.

 

We kijken terug op een geslaagde burendag, onze Beleef de Delftlanden dag! Een prachtig mooie zomers warme dag, vol leuke sportieve creatieve muzikale festiviteiten en dit onder het genot van vele lekkernijen door wijkbewoners zelf gemaakt! 
 
Van vele bezoekers en ook bewoners positieve reacties gehoord en ook ikzelf heb genoten van deze dag. 
Meerdere bezoekers hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn in onze wijk. Benieuwd of dit uiteindelijk nog resulteert in nieuwe buren! We wachten af. 
 
De evaluatie van het evenement zal binnenkort plaats vinden. Daarnaast vragen we ons af of we dit evenement moeten laten terugkomen. Mogelijk dat u er ook wat van vindt. Laat het ons weten! Via mail of gewoon in een gesprek face to face met één van de bestuursleden of activiteitencommissie.
 
Back to normal.. 
en dat is even wennen.. ;-)

Johan van Tiel    
 
De zomer is voorbij. Hier en daar staat nog een caravan of vouwwagen, maar meer en meer verdwijnt dit beeld en keert onze wijk en haar bewoners weer terug naar modus "normaal". We hopen als bestuur ,dat iedereen van een fijne zomer heeft genoten en vol energie weer aan de slag gaat. Of dit nu werk, school of thuis is.  
Nieuw is deze website, waar we zeer content mee zijn. Richard van Goor, één van onze buren, is er de afgelopen maandag heel druk mee bezig geweest. Dank daarvoor! Een site is geboren, waar een ieder zijn of haar van belang zijnde informatie kan halen. Voor ons een belangrijk middel om te communiceren en u op de hoogte te stellen van wat er speelt en leeft in de wijk.  
Een website is nooit klaar en altijd onder hevig aan de tijd van leven. Mocht u op- of aanmerkingen of ideeën hebben, laat het ons weten. Op de website is hiervoor speciaal een item aangemaakt. Het maakt het u gemakkelijk te mailen.  
27 september hebben we "Beleef de Delftlanden" en een groep enthousiaste vrijwilligers is bezig om deze vorm te geven. De festiviteiten van de dag worden meer en meer duidelijk. Op deze website is een speciale link naar dit evenement gemaakt.  
De dag kan alleen slagen met behulp van vele buren en het is ook goed om te constateren dat heel veel buren bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Op wat voor manier dan ook. De werkgroep kan echter nog steeds hulp gebruiken, dus bij deze ook een oproep om je te melden als je wat wilt betekenen. Aanmelden kan nog altijd via: activiteitencommissie@wijkverengingdelftlanden.nl. 
Onze Facebook heeft ook veel items over deze dag en onze vraag aan jullie is om deze berichten te liken, maar meer nog om te delen met je vrienden. We hopen zo op een goede respons "van buitenaf" op deze dag. Hoe dan ook maken we er met elkaar, als buren, op deze dag wat ook nationale burendag is, een mooie gezellig sportieve creatieve muzikale en culinaire dag van!  
Nadien willen we graag met u napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Bij deze nodig ik u, wijkbewoner van de Delftlanden, uit om na Beleef de Delftlanden te blijven buurten! Graag zien we een opgave tegemoet, zodat we een concreter boodschappenlijstje kunnen aanleggen! Opgave kan via: activiteitencommissie@wijkverenigingdelftlanden.nl 
We nodigen u van harte uit om rond te “klikken” en te zien wat de site allemaal te bieden heeft. 
 
Tot ziens in de wijk! 
Namens het bestuur:    Johan van Tiel