Een andere uitdaging is om de wijk op de kaart te zetten. Onze mooie groene wijk kan nog wel wat buren gebruiken en ook mag deze een nog mooiere aankleding krijgen. De wijk floreert tussen allemaal prachtige groene stroken met de allermooiste wilde bloemen waar veel vogels, konijnen en hazen hun paradijs hebben gevonden. Rust, ruimte en vogelgezang.. 

Voor 2014 zijn we bezig om "Beleef de Delftlanden" te organiseren. Een uitleg en oproep is recentelijk gedaan in een huis aan huis verspreide nieuwsbrief. We zoeken nog naar een aantal actieve wijkbewoners die graag bij het organiseren en op de dag zelf hun bijdrage willen leveren. Laat het weten! Spreek één van de bestuurders aan of mail het.

Ook heeft er recentelijk een uitleg plaatsgevonden over "Eat your view". Een manier van denken over wonen, recreeren, verbouwen en consumeren hand in hand. Ontwikkeld door een aantal landschapsarchitecten van het bureau Felixx te Rotterdam. Binnengehaald door Willem Mijers, voormalig raadslid van de PvdA van de gemeente Emmen. Bij deze uitleg waren een kleine 20 enthousiaste wijkbewoners aanwezig, die met de architecten in gesprek gingen en dit aan de hand van de essay. Vermoedelijk komt er binnenkort nog een uitnodiging om nogmaals over het onderwerpe te spreken. Hou fb, twitter, website in de gaten.

Het bestuur is tevens bezig om zicht te krijgen op alle problematieke die er speelt en ideeen die er leven om de wijk veiliger of aantrekkelijker te maken. Aangegeven door verschillende wijkbewoners via mail of via de ledenvergadering van april. Er uit voortkomende punten zullen de aankomende vergadering besproken worden, waarna er een terugkoppeling zal worden gegeven.

Last but not least... We zijn druk bezig om deze website een "look naar 2014" te geven. De website is, helaas, verouderd en biedt niet de mogelijkheden en het gemak van heden ten dage mogelijkheden. Communiceren loopt momenteel vooral via fb en twitter. 

Van de wijk, voor de wijk, door de wijk..                                                        Voor ideeen, meedenken, meedoen.......

 

 

Namens het bestuur:      Monique Rodenburg-Kwant

Er heeft, in april, een bestuurswisseling plaatsgevonden. 4 Van de voormalige bestuursleden zijn gestopt, elk om haar eigen gemotiveerde reden. Van hen is met een dankbetuiging afscheid genomen. 

Er zijn ook vier nieuwe bestuursleden aangetreden. Te weten: Johan van Tiel (voorzitter); Irene Keurs (vice voorzitter); Jolet Wieringa (penningmeester) en Monique Rodenburg-Kwant (communicatie). Samen met Ronald Wieringa; Ton de Sevren Jacquet (activiteitencommissie) en Gerrie Dost (secretaris) vormen zij het dagelijks bestuur van de wijkvereniging Delftlanden. 

Recentelijk heeft Ferdi van Spall aangegeven geen tijd meer te hebben om deel te nemen aan het bestuur. Hij is dan ook afgetreden als bestuurslid. In de afgelopen vergadering is dit besproken en vooral of er een vervangend bestuurslid gezocht dient te worden. Aangezien een bestuur uit minimaal 3 en maximaal 9 dient te bestaan, het bestuur momenteel uit 7 leden bestaat, is er besloten om de zomervakantie over te bezien of het noodzakelijk is dat er nog bestuurslid wordt aangetrokken.

Het bestuur is er niet alleen om allerlei activiteiten voor de wijk te organiseren maar is ook Erkend Overleg Partner van de gemeente, waardoor zij ook op vraagstukken als veiligheid en leefbaarheid een schakel is voor de bewoners van de wijk en de gemeente. In alles wat er speelt en leeft binnen de wijk proberen, vooral de nieuwe leden, een beeld te krijgen.

Recentelijk hebben de leden van het bestuur kennis gemaakt met de activiteitencommissie, die elk jaar vele leuke activiteiten voor (vooral de jongere) kinderen organiseert. Een uitdaging is om ook de "oudere" kinderen te bedienen en de volwassen in de wijk. Ideeen zijn er, vanuit de commissie en ook vanuit een aantal wijkbewoners maar elk idee is welkom! Bij deze ook een oproep aan die oudere jeugd om kenbaar te maken wat jij graag in je wijk aan activiteiten ziet. 

Namens het bestuur:         Monique Rodenburg-Kwant