Van de gemeente Emmen ontvingen wij onderstaan bericht;

De gemeente Emmen is gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Delftlanden. Dit bestemmingsplan is een vervolg op de structuurvisie Delftlanden.
Ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan zal archeologisch onderzoeksbureau MUG, maandag 24 september 2018, veldwerk gaan uitvoeren door middel van een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek gaat plaatsvinden voor delen van de woonwijk waar dit in het verleden nog niet is uitgevoerd.

Ziet u dus vanaf maandag 24 september mensen "in het veld" dit gebeurt in opdracht de gemeente Emmen.

 

Inloopbijeenkomst 'Plan stadsboerderij 't Nije Hoff'. Dinsdag 4 april tussen 17.00 en 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst in gebouw De Bron aan de Hesselterbrink 2 in Bargeres. Vanuit het initiatief Eat Your View (intussen opgeheven) zijn Gert-Jan Nijhoff en Rick Nijhoff doorgegaan met hun plannen voor een stadsboerderij. Zij nodigen u uit voor deze inloopbijeenkomst vanavond.

Boerderij Nieuw Amsterdamsestraat

Delftlanden, november 2016

Het bericht over de plaatsing van 'verwarde personen' in de Boerderij aan de Nieuw Amsterdamsestraat heeft de afgelopen dagen heel wat teweeggebracht onder onze inwoners. We hebben veel ongeruste bewoners gesproken en ook via social media is er veel berichtenverkeer. Wij zijn als EOP volop bezig met dit onderwerp. We zoeken hierbij de samenwerking met de ondernemersvereniging van het Waanderveld. Zij hebben op hun website een speciaal gedeelte ingericht om ons allen te voorzien van de meest actuele informatie. De link naar de site is als volgt: http://www.waanderveld.nl/nieuws/buurtinfo
De informatie wordt ook op onze eigen site geplaatst. Daarnaast is er vandaag een Facebook groep opgericht door een van onze inwoners, waar u zich bij kunt aansluiten. Te vinden onder: 'Delftlanden Waanderveld'.

 
De Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Waanderveld en de Wijkvereniging Delftlanden willen graag gezamelijk u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de geplande plaatsing van 'verwarde mensen' door de gemeente Emmen naar de gemeenteboerderij aan de Nw Amsterdamsestraat.
www.waanderveld.nl
 

Visiedocument Delftlanden

Delftlanden, 16 juli 2016
 
Als EOP,  zijn wij , recentelijk door de gemeente, gevraagd om onze visie over de Delftlanden 
te geven. Na een aantal gesprekken, een brainstormsessie met bewoners uit de wijk en input
via de facebook van de wijkvereniging,  zijn wij gekomen tot een visie. Deze visie hebben wij 
verwoord in het document dat u hier kunt inzien.
 
Het visiedocument is op 07 juli 2016 aan de verantwoordelijk wethouder, de heer J. Otter en
projectleider, A. Schipper, overhandigd. De gemeente heeft aangegeven deze visie mee te
laten spelen in het tot stand komen van een hernieuwde visie over onze wijk. Wij hebben 
aangegeven dat wij, in het verder tot stand brengen van de visie en een uiteindelijk daaruit 
voortvloeiend nieuw bestemmingsplan, een rol van betekenis wensen te spelen.
 
Als EOP hopen wij dat u met veel plezier kennis zult nemen van deze visie. 
Link naar het visiedocument: 20160706_Visiedocument_Delftlanden