vrijdag 13 februari 2015 Gert Meijer
EMMEN - Er kunnen helemaal geen windmolens worden gebouwd langs de N34.

Dat zegt althans het bestuur van de wijkvereniging Delftlanden. Het verwijst daarbij onder meer naar de notitie Water +Ruimte, Sleenerstroom en Delftlanden die nota bene door gemeente Emmen zelf is gemaakt en op internet te vinden is. Die notitie op zich heeft wellicht een vrijblijvende status, maar anders ligt dat met de Structuurvisie 2020 en de zogenoemde ruimtelijke waardenkaart, de bouwstenen van deze notitie.

 

En daarin staat dat het beekdallandschap van de Sleenersstroom intact moet worden gehouden door het open, onbebouwde karakter te handhaven. Structuurvisie 2020 en waardenkaart zetten beide in op het herstel c.q. versterken van het beekdal van de Sleenerstroom.

Volgens secretaris Gerrie Dost van de wijkvereniging Delftlanden worden die afspraken geweld aangedaan bij de komst van windmolens. Er is ook geen uitwijkmogelijkheid naar de omgeving van het Noordbargerbos, vanwege boerderijen in de buurt.

En er is nog iets. De laagvliegroute boven Zuidoost-Drenthe heeft het middelpunt boven de afslag Emmen-Noord van de N34. Vliegroutes hebben vanaf het middelpunt een breedte van een nautische mijl naar links en naar rechts. „En wie dat in stand houdt, ziet dat ook dan windmolens langs de N34 niet mogelijk zijn”, zegt Dost.

Volgens Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en in die hoedanigheid bestuurslid van Platform Windkracht 3 , kan de gemeenteraad voorbijgaan aan de waardekaart als het maatschappelijk belang daar om vraagt. „Maar als ik de wijkvereniging in Delftlanden was, zou ik zeker de gemeenteraad vragen om eens goed naar de waardenkaart te kijken. Voor de raad kan zo'n beschrijving een afweging zijn om niet voor de N34 te kiezen.”

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) zegt dat de ruimtelijke waardenkaart niet op voorhand een criterium vormt om windmolens uit te sluiten. „Bij de keuze van de acht zoekgebieden is rekening gehouden met voorwaarden van de provincie, wettelijke beperkingen en uitgangspunten van de gemeente. De effecten van windmolens op het landschap worden nu onderzocht.”