Het bestuur van de wijkvereniging bestaat uit de volgende leden:
 
         
 
                 
          Voorzitter                      
 
    Irene Keurs       Gerrie Dost            
    Groen en veiligheid   Secretaris              
                         
Jos Reuvers        
Penningmeester         Communicatie   
                       
              Richard van Goor   
         
Activiteitencommissie
 
Ben van Omme          
Bestuurslid   Alette van Mil      
        Bestuurslid