Het bestuur van de wijkvereniging bestaat uit de volgende leden:
 
         
 
                 
          Voorzitter                      
 
    Irene Keurs       Gerrie Dost            
    Groen en veiligheid   Secretaris              
                         
Jos Reuvers         Monique Rodenburg-Kwant
Penningmeester         Communicatie   
                       
        Mathilde Langenburg     Richard van Goor   
        Activiteitencommissie  
Activiteitencommissie
 
Ben van Omme          
Bestuurslid   Alette van Mil      
        Bestuurslid